Izrael: Każdy Żyd ma prawo zabić Palestyńczyka bez konsekwencji karnych

Reklama

pon., 06/10/2019 - 14:55 -- koscielniakk

Sędzia sądu wojennego gen. Sharon Afek potwierdził, że izraelskie organy polityczne i prawne podjęły decyzję o udzielaniu immunitetów izraelskim żołnierzom strzelającym do Palestyńczyków. Przysługiwałaby im również ochrona prawna i wsparcie.

W wypowiedzi dla mediów powiedział, że każdy żołnierz, który znajdzie się w niebezpieczeństwie, może otworzyć ogień bez informowania kogokolwiek o swojej decyzji i nie będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności.

Afek potwierdził, że "czasami czyta oświadczenia żołnierzy, którzy będąc w niebezpieczeństwie, obawiali się otworzyć ogień bez wcześniejszych konsultacji”.

'Przestępstwa w kraju okupanta`

Generał wyjaśnił, że "żołnierz znajdujący się w niebezpieczeństwie i działający w samoobronie uzyska od władz pełne wsparcie".

W podobnym tonie Afek wypowiadał się na Konferencji Izraelskich Sił Zbrojnych w związku z prawnymi aspektami konfliktu izraelsko- palestyńskiego. Powiedział wtedy, że Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (ICC) nie ma jurysdykcji nad konfliktem to znaczy, nad zbrodniami izraelskimi popełnianymi przeciw narodowi palestyńskiemu.

Palestyńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało do wiadomości, że zarówno stanowisko woskowych, jaki i jego następstwa uważa za wyjątkowo niebezpieczne.

"To wyraźne uznanie włączenia się politycznych, wojskowych i sądowych struktur okupanta w codzienne przestępstwa żołnierzy i osadników popełniane na narodzie palestyńskim”.

"Takie deklaracje są jawnym wsparciem dla coraz częściej popełnianych na palestyńskich obywatelach przestępstw, zwłaszcza w punktach kontrolnych rozsianych po całym Zachodnim Brzegu”.

Bezkarność i farsy sądowe

Palestyńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało ICC, niezależne sądy międzynarodowe i organizacje międzynarodowe do zajęcia się niebezpiecznymi izraelskimi deklaracjami.

Po raz kolejny podkreślono, że wywodzące się z obecnego systemu prawodawczego sądy okupacyjne zapewniają przestępcom wojennym możliwość ucieczki i bezkarność zatrzymując dowody przestępstw, manipulując miejscami przestępstw, odgrywając sądowe farsy. Uwalniają ich od odpowiedzialności i wypuszczają na wolność.

Taka sytuacja wymaga podjęcia pilnych działań, by izraelskie organy prawne w odpowiedzi na palestyńskie żądania wszczynały poważne dochodzenia w sprawie izraelskich przestępców i zbrodniarzy wojennych.

 

Autor: 
Tłum. Emilia Liberda
Źródło: 

Agencija

Dział: 

Reklama