MON zamówił Honkery (39 sztuk) z radiostacjami KF

Reklama

ndz., 12/17/2017 - 15:59 -- zzz

    W dniu 7 grudnia br. Inspektorat Uzbrojenia podpisał z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. umowę o wartości 59,35 mln PLN brutto na dostawę dla polskiej armii 39 kompletów radiostacji KF średniej mocy na samochodzie osobowo-terenowym Honker. W ramach zamówienia wykonawca w 2018 roku dostarczy fabrycznie nowe pojazdy Honker, w których zostaną zainstalowane radiostacje Harris AN/PRC-150C Falcon II pochodzące z zasobów Sił Zbrojnych RP oraz specjalistyczne wyposażenie radiowe (w tym anteny) i pomocnicze, takie jak zespoły prądotwórcze i zasilacze awaryjne.

 

  Postępowanie było prowadzono od sierpnia br. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

  Zamówione wozy łączności przeznaczone będą do zapewnienia łączności radiowej w sieciach i na kierunkach radiowych na szczeblu taktycznym w zakresie od 1,6 MHz do 59,999 MHz, umożliwiając pracę zarówno w trybie głosowym jak i transmisję danych.

  W uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej możemy przeczytać m.in. że "przedmiotem zamówienia była dostawa dla Sił Zbrojnych RP radiostacji KF średniej mocy na samochodzie, które są sprzętem wojskowym przeznaczonym do zapewnienia łączności dowodzenia, kierowania i alarmowania w czasie realizacji zadań w ramach działań prowadzonych przez Siły Zbrojne RP, stanowiącym wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadoptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako materiały wojenne. Zadanie dotyczy zakupu konkretnego sprzętu wojskowego wprowadzonego na wyposażenie SZ RP i wynika z procesu unifikacji SpW w SZ RP. Pozyskanie sprzętu mającego inne charakterystyki techniczne skutkowałoby niekompatybilnością sprzętową lub programową z posiadanym SpW, trudnościami technicznymi podczas eksploatacji systemów łączności radiowej oraz znacznymi dodatkowymi kosztami. Na rynku występuje tylko jeden Wykonawca przedmiotu zamówienia tzn. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., które posiadają wyłączne prawa do dokumentacji technicznej radiostacji KF na samochodzie oraz są jedynym w kraju certyfikowanym (przez producenta systemów radiowych HARRIS Corp.) zakładem serwisowym, szkoleniowym oraz posiadają autoryzację w zakresie instalacji i integracji systemów radiowych HARRIS na terenie RP. Jednocześnie WZŁ Nr 2 S.A. posiadają certyfikat na prowadzenie centrum szkoleniowego autoryzowanego do prowadzenia szkoleń z obsługi systemów radiowych przez HARRIS Corp. w Polsce, a także prowadzą autoryzowany zakład obsługi i napraw na rzecz polskich użytkowników, posiadają wszelkie kompetencje do świadczenia dla SZ RP kompleksowego pakietu wsparcia logistycznego obejmującego m.in. szkolenia, konfigurację, instalację, upgradowanie oprogramowania, serwisowanie oraz remonty i naprawy.

  W związku z powyższym, zmiana wykonawcy zamówienia spowodowałaby nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu, a tym samym:

doprowadziłaby do utraty unifikacji i kompatybilności sprzętowej i programowej sprzętu wojskowego;
spowodowałaby brak możliwości wyposażenia nowych radiostacji w osprzęt umożliwiający pełną współpracę z radiostacjami KF opartych na systemach radiowych HARRIS, który będzie skutkował niemożliwością ich wykorzystania w aktualnie eksploatowanych systemach dowodzenia;
spowodowałaby konieczność zapewnienia obsługi serwisowej dla nowego typu radiostacji;
skomplikowałaby system szkolenia dla personelu zajmującego się obsługą oraz serwisowaniem nowego typu radiostacji (różne warianty szkolenia dla SpW starego parku i nowo pozyskanego SpW), a tym samym konieczność stworzenia bazy szkoleniowej dla nowego typu radiostacji;
spowodowałaby konieczność pozyskiwania oraz utrzymywania zapasów różnych tśm (dla różnych radiostacji), bez możliwości ich ujednolicenia.
 Pozyskanie przedmiotowego SpW od dotychczasowego Wykonawcy gwarantuje kompatybilność sprzętową i programową z eksploatowanymi w SZ RP radiostacjami KF opartych na systemach radiowych HARRIS. Uwzględniając powyższe zachodzi okoliczność związana z dostawą świadczoną tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych". 

 

 

Autor: 
---
Źródło: 

Dziennik Zbrojny

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama