Wojsko hartuje, uczy i wychowuje. Jest nowy rozkaz dla żołnierzy. Mają znać hymn i pieśń na pamięć

Reklama

śr., 02/08/2017 - 21:30 -- koscielniakk

Ten rozkaz, wydany przez szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, trafił już do wszystkich jednostek Wojska Polskiego. W myśl rozkazu, dowódcy jednostek mają egzekwować od żołnierzy znajomość polskiego hymnu i Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a także znajomość na wyrywki regulaminu musztry.

Żołnierze nie tylko będą musieli wykazać się znajomością hymnu, ale też śpiewać go podczas wszystkich uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie swoich jednostek. Biorąc pod uwagę, jak często żołnierze ostatnimi czasy biorą czynny udział w apelach smoleńskich, znajomość hymnu będzie cenną umiejętnością, a jeśli ktoś jej nie wyniósł ze szkoły, to w wojsku będzie miał możliwość się go wreszcie nauczyć.

Hymn to nie jedyny utwór, który każdy żołnierz będzie od teraz musiał umieć zaśpiewać. Oprócz Mazurka Dąbrowskiego rozkazem generała Łukowskiego każdy, od szeregowca po generała, będzie musiał znać też słowa pieśni reprezentacyjnej. To rodzaj hymnu wojskowego, śpiewany podczas uroczystości wojskowych, a także w czasie obchodów święta Wojska Polskiego.

Oprócz tego żołnierze muszą też śpiewająco znać regulamin musztry sił zbrojnych. W regulaminie określa się między innymi osoby, którym żołnierze mogą salutować. Z osób cywilnych wymienieni są tylko prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier i minister obrony narodowej. Regulamin nie wymienia tam rzecznika MON, można więc przypuszczać, że po dokładnym przestudiowaniu instrukcji żołnierze przestaną salutować Bartłomiejowi Misiewiczowi. 

Autor: 
--------------
Źródło: 

TVN24

Dział: 

Reklama