Wiadomości

Reklama

Zdjęcie: 

Rosja wstrzy­mała pro­jek­to­wa­nie nisz­czy­cieli ato­mo­wych i nowych fre­gat

pt., 04/24/2020 - 08:54 -- zzz
Północne Biuro Projektowo-Konstrukcyjne z Sankt Petersburga w opu­bli­ko­wa­nym nie­dawno spra­woz­da­niu za ubie­gły rok poin­for­mo­wało, że z powodu braku decy­zji rosyj­skiego Ministerstwa Obrony nie kon­ty­nu­uje prac pro­jek­to­wych nad per­spe

Strony

Reklama

Subskrybuj RSS - Wiadomości