MSBS-5,56K Grot lepszy od HK 416D

Reklama

czw., 12/21/2017 - 23:20 -- zzz

Karabinki MSBS-5,56K Grot i HK 416D zostały poddane próbom porównawczym nagrzewania łoża – dowiedziało się Defence24.pl. Parametr ten może mieć istotne znaczenie dla celności broni przy prowadzeniu intensywnego ognia. Według przeprowadzonych badań w tej kategorii lepszymi własnościami może się poszczycić polski produkt. 

 

 

Wedle informacji do których dotarł portal Defence24.pl Wojskowa Akademia Techniczna, przeprowadziła testy porównawcze nagrzewania się łóż karabinków automatycznych używanych przez Siły Zbrojne RP, w tym nowo wprowadzanych MSBS-5,56K Grot, Beryli, jak i – dla uzyskania danych porównawczych – niemieckich karabinków Heckler und Koch 416. Test zrealizowano w celu określenia warunków użytkowych broni w przypadku potrzeby prowadzenia ognia o bardzo dużej intensywności. Przebieg prób potwierdził wysokie parametry karabinków MSBS - lepsze niż uznany i ceniony m.in. w środowiskach wojsk specjalnych HK 416.

Do testu skierowano m.in. MSBS z lufą o długości 16 cali oraz używanych przez wojska specjalne karabinków HK416D z lufami o długości 10,5 i 14,5 cala. Test polegał na wystrzeleniu do kulochwytu 300 lub 150 naboi a następnie wykonaniu pomiaru temperatury łoża. Pomiary wykonywano bezdotykowo, przy użyciu pirometru i kamery termowizyjnej.

Karabinki MSBS i HK416D uzyskały zbliżone wyniki jednak to MSBS był z tej dwójki lepszy. Obie konstrukcje zbudowane są w podobnym układzie, wykonane z profilu aluminiowego łoże zamocowane jest tylko w jedynym punkcie – do komory zamkowej w rejonie osady lufy. Lufa nie ma punktu styku z łożem czego efektem jest lepsza celność (tzw. lufa samonośna). Do najwyższej temperatury rozgrzało się aluminiowe łoże karabinków Beryl wz. 96C, co nie dziwy zważywszy na fakt że ma ono mniejsze wymiary (mniejszą pojemność cieplną) i umieszczone jest bliżej lufy i rury gazowej.

 

 

Łoże karabinka MSBS nagrzewało się średnio do temperatury o 10 °C niższej niż w wypadku karabinka HK416D. Maksymalne zanotowane temperatury to 105 °C dla MSBS i 118 °C dla HK416D. Uzyskanie wyników lepszych od tak popularnej broni jak HK416 sprawia, że można uznać, że MSBS pod względem nagrzewania się nie odbiega od światowej czołówki, a nawet ją przewyższa.

Przypomnieć można że HK416 stanowi podstawowy karabinek sił zbrojnych Francji i Norwegii, a także jest jedną z najpopularniejszych konstrukcji, wybieranych wojska specjalne na całym świecie. Techniczna przewaga Grota przy odpowiedniej promocji może otworzyć mu drogę na rynki zagraniczne.

Nagrzewanie się elementów broni jest jednym z większych problemów przed jakimi stają konstruktorzy broni palnej. Problemy z celnością po nagrzaniu będącym wynikiem bardzo intensywnego ognia doprowadziły do decyzji o wycofaniu karabinków HK G36 z sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec i poszukiwaniu bardziej zaawansowanego następcy, który nie posiadał by takich problemów.

Broń nowej generacji, jak HK 416 czy właśnie MSBS/Grot powinna jednak zapewniać wysokie parametry również w przypadku prowadzenia intensywnego ognia ciągłego. Przeprowadzone testy porównawcze są elementem szerszego programu, mającego na celu sprawdzanie i doskonalenie nowego polskiego systemu broni strzeleckiej równolegle z wprowadzaniem go do Wojska Polskiego. Badania kwalifikacyjne zostały zakończone w połowie listopada podpisaniem stosownego orzeczenia przez szefa Inspektoratu Uzbrojenia, ale broń ma być dalej rozwijana z uwzględnieniem uwag użytkowników, w tym Wojsk Specjalnych.

Przypomnijmy, że karabinki MSBS były testowane przez żołnierzy jeszcze przed podpisaniem umowy na dostawy we wrześniu br. O ich prowadzeniu, z udziałem żołnierzy różnych jednostek Wojsk Specjalnych jak i Mazowieckiego Oddziału ŻW oraz Oddziału Specjalnego ŻW poinformował sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk, w odpowiedzi na interpelację posłów Kukiz’15. W „testach poznawczych” uczestniczyli też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Otrzymali oni MSBS w podstawowej wersji, podczas gdy żołnierzom sił specjalnych przekazano karabiny w różnych wariantach.

Przekazanie broni wojskowym do prób miało i ma na celu doskonalenie i wprowadzanie usprawnień, wynikających z bieżącej eksploatacji. Szczególną rolę mogą tutaj odegrać żołnierze Wojsk Specjalnych, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający na uzbrojeniu broń innego typu, niż standardowe uzbrojenie pododdziałów ogólnowojskowych Sił Zbrojnych RP.

 

 

Z kolei założeniem testów prowadzonych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej było między innymi porównanie rezultatów szkolenia z wykorzystaniem używanych dotychczas Beryli, jak i nowej broni, a także wypracowanie optymalnego modelu treningu i budowania nawyków dla żołnierzy WOT, którzy są szkoleni w innym trybie, niż jednostki regularne. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej chce trenować na broni nowej generacji od podstaw.  Ma to zwiększyć efektywność procesu szkolenia, pomocna w tym powinna się też okazać modułowa budowa broni.

W niedawnej wypowiedzi dla Defence24.pl do rezultatów testów poznawczych odniósł się dowódca WOT, gen. bryg. Wiesław Kukuła.

 

 

Na realizowane w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia testy poznawcze karabinka w WOT przeznaczyliśmy 30 tys. sztuk amunicji. Wyniki strzelań realizowanych na Grocie zarówno przez kadrę instruktorską jak i żołnierzy TSW okazały się o ponad 20% lepsze niż na karabinku Beryl. Budowa umiejętności nawykowych przebiegała zdecydowanie szybciej niż na Berylu. Jest to szczególnie dostrzegalne u młodych żołnierzy, którzy wcześniej nie posługiwali się karabinkami z rodziny AK. To świetna wiadomość dla szkoleniowców WOT, którzy nie mogą zmarnować ani godziny szkolenia swoich żołnierzy.

gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca WOT

 

 

Podpisany podczas tegorocznego MSPO pomiędzy Fabryką Broni „Łucznik” - Radom i Jednostką Wojskową NIL kontrakt obejmuje dostawę ponad 53 tys. karabinków 

Grot C 16 FB-M1 do 2020 roku.  Wartość kontraktu to około 500 mln złotych, pierwsze seryjne karabiny  zostały już przekazane. W trakcie eksploatacji broń będzie cały czas testowana, a modyfikacje będą wprowadzane stosownie do potrzeb.

Autor: 
Fot. J.Sabak/Defence24.pl
Źródło: 

defence24

video: 

Reklama