SPPŁW TULIPAN ZATRZYMA KAŻDY POJAZD PANCERNY

Reklama

pt., 03/12/2021 - 06:12 -- zzz

Przeciwburtowe miny przeciwpancerne SPPŁW przeznaczone są do eliminowania z walki bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych oraz pojazdów ciężarowo – terenowych.

Mina przeciwburtowa SPPŁW wyposażona jest w zapalnik niekontaktowy akustyczno – termalny zdolny wykrywać obecność pojazdów wojskowych w strefie rażenia miny. Głowica bojowa typu EFP zdolna jest skutecznie razić cele z odległości kilkudziesięciu metrów. Mina może być wykorzystywana do osłony granic państwa, działań obronnych, działań opóźniających, osłony wycofywania wojsk własnych, osłony obiektów (np. stanowisk dowodzenia) w rejonach rozmieszczenia wojsk oraz działań dywersyjnych.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

video: 

Reklama