Koniec hełmów wz. 2005

Reklama

czw., 12/06/2018 - 07:18 -- zzz

Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, na najwyższych szczeblach Wojska Polskiego po rozmowach między gestorem sprzętu i największymi użytkownikami – Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi podjęto decyzję o zakończeniu zakupów hełmów wz. 2005. Zastąpią je w służbie dwa nowe modele wykonane z nowoczesnych materiałów balistycznych, różniące się powierzchnią ochronną czerepu.

​​

W ramach ostatniej umowy podpisanej w 2016 z producentem hełmów, Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego Maskpol, do Wojska Polskiego trafią w 2019 ostatnie partie wz. 2005. Do końca 2018 ma zostać zrealizowana dostawa 19 tysięcy tych modeli, w przyszłym roku Wojsko Polskie odbierze ich 22 tysiące. Wszystkie mają zmodyfikowane wyposażenie wewnętrzne oparte na poduszkach (Maskpol dostarczy części do hełmów, 2018-09-28; Czeski sukces Maskpolu, 2017-12-09).

Od kilku lat Maskpol proponuje coraz to bardziej zmodyfikowane pod kątem wymagań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej modele HP-05 z wysoko podciętą częścią boczną, co umożliwia stosowanie ochronników słuchu – pasywnych i aktywnych – zakładanych pod hełm. Ma to być konstrukcja bardziej odsłaniająca głowę, ale jednocześnie lżejsza i pozwalająca na szerszy zakres ruchu (MSPO 2018: Nowości Maskpolu, 2018-09-04).

Jednak następcą wz. 2005 w wojskach zmechanizowanych ma być odmienna konstrukcja charakteryzująca się znacznie większą powierzchnią ochronną czerepu. Jak dowiedział się MILMAG bazą do nowego modelu ma być przerobiony HP-04, oferowany przez PSO Maskpol. Wszystko po to, aby lepiej zabezpieczyć głowę użytkownika przed działaniem odłamków artyleryjskich. Jednocześnie mają być w niej wyeliminowane wady wz. 2005. Przede wszystkim wydatny daszek utrudniający montaż przyrządów nokto- i termowizyjnych oraz przetłoczenia pozwalające na noszenie pod hełmem elektronicznych ochronników słuchu.

HP-05 zmodyfikowany po próbach w Wojskach Obrony Terytorialnej. Taka konstrukcja ma zostać kupowana dla żołnierzy lekkiej piechoty w 2019. Wojska zmechanizowane chcą jednak kupić nowoczesną osłonę głowy o większej powierzchni ochronnej lepiej zabezpieczającą przed odłamkami dlatego do nich trafi inny model / Zdjęcie: Jarosław Lis
HP-05 zmodyfikowany po próbach w Wojskach Obrony Terytorialnej. Taka konstrukcja ma zostać kupowana dla żołnierzy lekkiej piechoty w 2019. Wojska zmechanizowane chcą jednak kupić nowoczesną osłonę głowy o większej powierzchni ochronnej lepiej zabezpieczającą przed odłamkami dlatego do nich trafi inny model / Zdjęcie: Jarosław Lis

 

​​

 

 

Do obu nowych konstrukcji ma zostać wprowadzone wyposażenie znane z hełmu aeromobilnego HA-03, czyli gniazdo do wpinania monokularów lub gogli noktowizyjnych oraz boczne szyny do mocowania latarek, znaczników i innego rodzaju akcesoriów.

W międzyczasie w 2019, gdy będzie jeszcze trwała produkcja ostatniej partii wz. 2005, nowe hełmy bazujące na modelach HP-04 i HP-05 będą podlegały badaniom. Prawdopodobnie będą to badania celu, jeżeli trafią do Sił Zbrojnych RP jako modernizacja obecnie używanych wzorów.

To swego rodzaju biurokratyczna sztuczka, która pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych badań kwalifikacyjnych, które mogłyby trwać latami. Jest możliwa, jeżeli do 70% elementów zmodyfikowanych osłon będzie zgodnych z pierwowzorem. A to prawdopodobne, z uwagi na zastosowane identycznego wyposażenia wewnętrznego, co w nowych wz. 2005. Wszystko to pozwoli przyśpieszyć procedury.

Analiza
Wprowadzenie nowych kompozytowych hełmów bojowych do Sił Zbrojnych RP ma pozwolić na wyeliminowanie z użytkowania hełmów stalowych wz. 67, które nadal są remontowane i wykorzystywane.

Co więcej, jak dowiedział się MILMAG, Wojsko Polskie analizuje też badania wytrzymałościowe osłon głów wykonanych z materiałów kompozytowych i stalowych. Wyznaczony przez producenta okres użytkowania czerepów z tkanin aramidowych wynosi jedynie 10 lat. Może on być po badaniach partii nieznacznie wydłużony o kilka lat.

Próby dowodzą, że o ile nie nastąpiło rozejście się powłok (czy to w wyniku uszkodzenia czy niewłaściwego przechowywania i dostania się między warstwy wilgoci), to nawet po dłuższym czasie po upłynięciu okresu gwarancji hełm kompozytowy nadal zachowuje znacznie wyższą odporność, niż model wykonany ze stali. Być może wnioski wyciągnięte z badań pozwolą ostatecznie zrezygnować z przestarzałych dzisiaj osłon głów.

Tekst pochodzi z Magazynu Militarnego MILMAG.
​​

Autor: 
Remigiusz Wilk
Źródło: 

milmag.pl

Reklama