Ograniczenia lotów na potrzeby wzmocnienia Narodowego Systemu Obrony Powietrznej RP

Reklama

ndz., 08/27/2017 - 09:26 -- zzz

 

W związku z wnioskiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie wprowadzenia rejonów ograniczeń lotów celem stworzenia warunków do zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej i na potrzeby wzmocnienia Narodowego Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, iż w dniach 01-30 września br. będą obowiązywały pewne ograniczenia lotów w wyznaczonych rejonach przestrzeni RP.

Tym razem jednak z ułatwieniami dla GA (w tekście na niebiesko)

PAŻP jednocześnie informuję, że podjęte zostały próby zredukowania uciążliwości planowanych do wprowadzenia ograniczeń i umożliwienia dynamicznego wykorzystywania przestrzeni podczas funkcjonowania przedmiotowych stref. Wnioskodawca przystał na nieobjęcie ograniczeniami przestrzeni TRA 30 wyznaczonej dla lotniska EPBP, zaakceptował możliwość publikacji w AUP i aktywacji stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne po uzgodnieniu warunków przez AMC Polska z Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcą Komponentu Powietrznego (COP-DKOP) oraz pozostawił możliwość uzyskania zgody na loty niezwolnione z ograniczeń innych statków powietrznych niż samoloty i śmigłowce po złożeniu odpowiedniego wniosku do COP-DKOP. Tym samym podmioty / osoby planujące wykonywanie lotów, które zostały objęte ograniczeniami, powinny pilnie złożyć stosowne wnioski do COP.

Komunikat do bardzo małej grupy czytelników: zwracamy się do Was z ogromną prośbą o przestrzeganie regulaminu portalu i szczególnie NIE UŻYWANIE wulagarzymów. Wszystkie komentarze zawierające słowa powszechnie uznawane za nieprzyzwoite są natychmiast w całości kasowane. Zdajemy sobię sprawę, z trudności jakie stwarzają ostatnie ograniczenia, ale zapewniamy, że rzucaniem bluźnierstw na portalu nie rozwiążemy tego problemu.

1.    REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) – WZMOCNIENIE NARODOWEGO SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (OP RP), Termin: Od 2017.09.01 godz. 00:01 UTC do 2017.09.30 godz. 23:59 UTC.

Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego (DCOP – DKP) jest upoważniony do zmiany terminu aktywności ROL (tel. +48 261 828 144, +48 261 828 727).

1.1. Rejon ograniczeń lotów (EA 117 )
Granice poziome (WGS 84):
1.    54°27′46″N    019°02′45″E
2.    54°26′12″N    019°47′10″E
dalej na wschód wzdłuż granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej do punktu
3.    54°25′50″N    019°51′48″E
4.    54°25′42″N    019°53′30″E
5.    54°09′52″N    019°47′19″E
6.     54°16′22″N     019°17′29″E
1.    54°27′46″N    019°02′45″E
Granice pionowe:
Górna granica: 6500 ft AMSL
Dolna granica: GND
Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.

1.2. Rejon ograniczeń lotów (EA 118 )
Granice poziome (WGS 84):
1.    54°25′42″N    019°53′30″E
dalej na wschód wzdłuż granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej do punktu
2.    54°21′57″N    022°47′23″E
3.    54°05′34″N    022°42′57″E
4.    54°04′10″N    022°11′02″E
5.    54°04′35″N    021°19′34″E
6.    54°07′09″N    020°13′35″E 
7.    54°09′52″N    019°47′19″E
1.    54°25′42″N    019°53′30″E
Granice pionowe:
Górna granica: 6500 ft AMSL
Dolna granica: GND
Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.


1.3. Rejon ograniczeń lotów (EA 119) 
Granice poziome (WGS 84):
1.    53°57′33″N    023°30′40″E
dalej na południe wzdłuż granicy państwowej z Republiką Białorusi do punktu
2.    51°29′56″N    023°37′39″E
3.    51°30′41″N    023°08′36″E
4.    51°57′26″N    023°12′27″E
5.    52°00′57″N    023°15′10″E
6.    52°03′22″N    023°07′05″E
7.    52°06′09″N    022°45′40″E
8.    52°17′10″N    022°44′01″E
9.    52°42′56″N    023°00′17″E
10.    52°53′16″N    023°29′12″E
11.    53°56′50″N    023°02′22″E
1.     53°57′33″N    023°30′40″E
Granice pionowe:
Górna granica:6500 ft AMSL
Dolna granica: GND
Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.

1.4. Rejon ograniczeń lotów (EA 120) 
Granice poziome (WGS 84):
1.    51°29′56″N    023°37′39″E
dalej na południe wzdłuż granicy państwowej z Ukrainą do punktu
2.    49°05′31″N    022°30′36″E
3.    49°18′29″N    022°19′39″E
4.    49°35′25″N    022°14′29″E
5.    49°57′37″N    022°32′13″E
6.    50°39′48″N    023°34′00″E
7.    50°59′36″N    023°27′05″E
8.    51°13′50″N    023°12′39″E
9.    51°30′41″N    023°08′36″E
1.    51°29′56″N    023°37′39″E
Granice pionowe:
Górna granica: 6500 ft  AMSL
Dolna granica: GND
Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.

 


Loty zwolnione z ograniczeń wykonywania lotów w aktywnych rejonach EA 117 – 120: 
1)    loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR i na hasło GARDA;
2)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ;
3)    loty lotnictwa państwowego Rzeczypospolitej Polskiej;
4)    loty lotnictwa ogólnego (GA) wykonywane przez załogowe statki powietrzne klasy  samolot i śmigłowiec;
5)    loty lotnictwa państw sojuszniczych po uzgodnieniu z COP-DKP.

Wszyscy dowódcy statków powietrznych zwolnionych z ograniczeń wykonujących loty w rejonach EA mają obowiązek utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z odpowiednim organem FIS. Loty lotnictwa ogólnego (GA) wykonywane przez załogowe statki powietrzne klasy samolot lub śmigłowiec mogą się odbywać tylko po złożeniu FPL – zabronione jest składanie planu lotu z powietrza (AFIL).

Dowódca statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot zwolniony z ograniczeń przez  rejon EA, ma też obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (tel. +48 261 828 202/220).

Loty niezwolnione z ograniczeń możliwe jedynie za zgodą DCOP – DKP po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 144, +48 261 828 727 
faks: +48 261 828 467, email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

  • typ statku powietrznego i jeśli posiada - numer rejestracyjny i znak wywoławczy;
  • cel przelotu;
  • miejsce startu i lądowania;
  • data, czas startu i lądowania (UTC);
  • skład załogi oraz lista pasażerów;
  • telefon kontaktowy do dowódcy statku powietrznego lub operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Dowódca statku powietrznego lub operator bezzałogowego statku powietrznego po uzyskaniu zgody na loty w rejonach EA 117 – 120 zobowiązany jest do wykonywania lotów zgodnie z  uzyskanymi warunkami określonymi w zezwoleniu przez DCOP – DKP.

Możliwa jest publikacja i aktywacja stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne po uzgodnieniu przez AMC Polska z DCOP-DKP.

2.    ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ I RUCHU LOTNICZEGO (informacje nie publikowane w NOTAM – przeznaczone dla AMC Polska, służb ATS i organów wojskowych)

2.1    Organ odpowiedzialny za wprowadzenie ograniczeń w  polskiej przestrzeni powietrznej:
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, 00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2, tel.  +48 261 855 895, +48 261 855 893, +48 261 855 892, faks: +48 261 855 896, +48 261 855 897.

2.2    Organ koordynujący zarządzanie rejonami ograniczeń EA 117-120:
COP – DKP (tel. 261 828 144, 261 828 727), faks: +48 261 828 467, email: cop.dkp@ron.mil.pl

2.3    COP – DKP upoważniony jest do zmiany terminu aktywności EA (w zakresie jego skrócenia). 

2.4    Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb ATS: FIS Gdańsk, FIS Olsztyn, FIS Warszawa i FIS Kraków. Zabronione jest przyjmowanie planów lotów z powietrza (AFIL) na loty w rejonach EA przez służby ATS.

2.5    Rejony ograniczeń lotów (EA) nie podlegają procedurze zamawiania w AMC Polska. AMC Polska będzie je publikować codziennie w AUP zgodnie z podanym terminem i utrzymywać aktywność - H24.

2.6    Strefy TSA, TRA, D, trasy MRT, wykorzystywane na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz rejony ograniczeń (EA 117 – 120) mogą być aktywne jednocześnie. W przypadku ich aktywacji za koordynację lotów odpowiada DCOP – DKP.

2.7    Strefy TRA 100 – 130 wydzielone dla Straży Granicznej mogą być aktywowane jednocześnie z rejonami (EA 117 – 120). Wojskowe operacje lotnicze w tych rejonach będą wykonywane na uzgodnionych warunkach po koordynacji przez COP – DKP z właściwym Oddziałem Straży Granicznej i po informowaniu AMC Polska.

2.8    Rejon EA 54 (ćwiczenie OPL GAMBIT – 17) posiada priorytet w stosunku do EA 117.

2.9    Wojskowe operacje lotnicze w lokalizacjach stref R powinny odbywać się zgodnie z przepisami określonymi dla tych stref.

2.10    Możliwa jest publikacja i aktywacja stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne tylko po uzgodnieniu warunków przez AMC Polska z COP – DKP. 

2.11    COP – DKP informacje o wydanych zgodach na loty nie objęte zwolnieniem z ograniczeń w rejonach EA przekazuje do AMC Polska lub właściwego organu FIS.

Autor: 
---
Źródło: 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Komentarze

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama